Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bản tỉnh

20/05/2019 09:51

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo Quyết định 210/QĐ-SCT, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương. Trong các ngày từ 18 tháng 4 đến ngày 07 tháng 5 năm 2019 Sở Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trên địa bản tỉnh tại các Doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, khai thác khoáng sản.

          Địa bàn tỉnh Hà Giang là nơi tập trung nhiều mỏ đá có giá trị kinh tế, phân bố rải đều khắp toàn tỉnh đã thu hút được nhiều nhà doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác làm vật liệu xây dựng. Mục đích của kiểm tra là tuyên truyền đến các đơn vị được kiểm tra và cách thực hiện các quy định của Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, Thông tư số 13/2018/TT-BCT, ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và các quy định của pháp luật lao động, phòng chống cháy nổ để bảo quản, thi công công trình và khai thác khoáng sản; Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đoàn kiểm tra kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 10/10 doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác kiểm tra các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được kiểm tra cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật về bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Hồ sơ pháp lý, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN, việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự của cơ sở. Công tác sử dụng vật liệu nổ đảm bảo khoảng cách an toàn sóng chấn động và sóng không khí theo quy định, chưa để xảy ra mất an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Việc khai thác đá tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng đã góp phần tạo nên hiệu quả thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường, dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những mặt đã đạt được một số đơn vị vẫn còn tồn tại như: Công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, chưa đầy đủ; công tác lập hộ chiếu nổ mìn chưa đầy đủ, hộ chiếu nổ mìm lập chưa đúng với thực tế nổ, chưa đúng theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-BCT; lập sổ theo dõi xuất, nhập kho, phiếu xuất kho thực hiện chưa đúng theo quy chuẩn; chưa trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy tại kho bảo quản; không có biển báo, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bảo quản vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; đặt kho bảo quản vật liệu nổ chưa đúng quy định, chưa kịp thời tổ chức huấn luyện lại đối với người tham gia sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định có một số đơn vị thực hiện nhưng chưa đúng theo mẫu quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT và một số tồn tại hạn chế khác.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị còn tồn tại, hạn chế nêu trên nghiêm túc khắc phục các tồn tại và báo cáo về Sở Công Thương. Đoàn kiểm tra đã giao Chánh Thanh tra Sở Công Thương ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, hình thức phạt cảnh cáo đối với  01 doanh nghiệp với hành vi vi phạm “Không tổ chức huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại đối với các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt  động vật liệu nổ công nghiệp” vi phạm tại Khoản 1, Điều 30, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Công Thương chưa xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị còn tồn tại, hạn chế vì các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chưa để xảy ra mất an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại hiện trường, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện của nhân dân, đảm bảo khoảng cách an toàn sóng chấn động và sóng không khí theo quy định. Yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương tỉnh Hà Giang. Nếu các đơn vị không khắc phục sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra tại tất cả các đơn vị có liên quan đến việc sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, để sớm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hành vi có thể mất an toàn; qua đó cũng nhằm góp phần ổn định sự phát triển kinh tế, chính trị và an ninh trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung./.

 

NGUYỄN QUẾ

Tin khác

Tổng kết hoạt động thanh tra năm 2018 (17/12/2018 14:12)

Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (16/06/2017 11:06)

Kiểm tra hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa bàn tỉnh Hà Giang (27/10/2016 11:00)

Bỏ ngỏ quản lý chất lượng vàng trang sức (28/09/2016 08:13)

Nhiều tiệm vàng vẫn vi phạm quy định mua bán vàng (22/09/2016 07:44)

Thanh tra gắn với tuyên truyền, quản lí lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (16/09/2016 07:53)

Công tác kiểm tra định kỳ về hoạt động điện lực tại các huyện trong tỉnh (17/12/2014 09:56)

Thanh tra Sở Công Thương với công tác kiểm tra hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (02/10/2014 15:20)

xem tiếp