Chủ nhật, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020"

(17/12/2019 21:49)

Sáng 17.12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. Dự tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên của hội nghị; báo cáo viên các cơ quan T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Sèn Chỉn Ly, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh; Thường trực HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và báo cáo viên các đơn vị... Ngoài ra, tỉnh ta đã kết nối trực tuyến hội nghị đến điểm cầu 11 huyện, 195 xã, phường, thị trấn với trên 6.000 đại biểu tham dự..

Đạo đức của Hồ Chí Minh trong Di chúc

(11/06/2019 09:48)

Như chúng ta đã biết, Di chúc của Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Đây cũng là tác phẩm cuối đời Bác, ở đó không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn là tình cảm trong sáng, suốt đời vì nước, vì dân. Đây chính là sự cao thượng trong lối sống của Hồ Chí Minh. Phong cách của Bác trong Di chúc cũng cho thấy Bác là một nhà văn hóa lớn.

Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(05/01/2019 16:04)

Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(05/01/2019 16:03)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 387-KH/TU ngày 27-12-2018 của Tỉnh ủy về Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 13-12-2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tài liệu học tập chuyên đề, chỉ thị số 05/CT-TW năm 2018

(10/01/2018 15:50)

Tài liệu học tập chuyên đề, chỉ thị số 05/CT-TW năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách,tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

(10/01/2018 15:46)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 02-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ

(20/04/2017 10:26)

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Kế Hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

(13/04/2017 10:20)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 24-02-2017 của Đảng ủy khối và Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 10-4-2017 của Đảng ủy Sở Công Thương về Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Chi bộ Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương Hà Giang xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

<< >>