Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

(21/10/2021 10:21)

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng lần này của Ban Chấp hành Trung ương có nhiều điểm mới cả về hình thức thể hiện và nội dung quy định.

<< >>