Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Thanh tra

Gửi Email In trang Lưu
Tổng kết hoạt động thanh tra năm 2018

17/12/2018 14:12

Năm 2018 với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Sở Công Thương, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp trên về lĩnh vực quản lý của phòng.

Kiểm tra thực tế tại thủy điện Thanh Thủy 2

Các hoạt động kiểm tra, giám sát, ngày càng đi vào nề nếp, giải quyết kịp thời những đề nghị, vướng mắc của các đơn vị đúng quy định của pháp luật. Các công việc được giải quyết cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian. Phát hiện và hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của các đơn vị. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, kiểm tra căn cứ Quyết định số 312/QĐ-SCT, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018, Thanh tra Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm. Trong năm công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Công Thương cơ bản thực hiện đạt kế hoạch. Một số cuộc kiểm tra do nguyên nhân khách quan chưa thực hiện trong năm 2018 đã được điều chỉnh sang kế hoạch năm 2019. Trong năm 2018 thực hiện kiểm tra được 9/12 cuộc kiểm tra theo kế hoạch; 02 cuộc được điều chỉnh kế hoạch sang năm 2019; 01 cuộc không thực hiện được vì đơn vị được kiểm tra theo danh sách không còn hoạt động tại tỉnh Hà Giang, triển khai 01 cuộc hậu kiểm tra việc khắc phục các hạn chế của các đơn vị được kiểm tra trong năm 2017 về hoạt động trong lĩnh vực thủy điện do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Qua công tác kiểm tra Thanh tra Sở Công Thương đã xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt cảnh cáo 01 tổ chức, hình thức phạt tiền đối với 03 tổ chức với tổng số tiền là 50 triệu đồng; Lập biên bản vi phạm hành chính đối vơi 02 tổ chức và chuyển sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100 triệu đồng. Nhìn chung, các cuộc kiểm tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc kiểm tra trực tiếp đúng kỳ hạn, đúng quy trình. Bên cạnh đó Sở Công Thương còn tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương về việc kiểm tra hoạt động điện lực của công ty điện lực Hà Giang, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do các Sở ban ngành thành lập như Sở Y tế, Sở Lao động thương binh & xã hội, Sở Tài nguyên & Môi trường...


Đoàn kiểm tra đang làm việc với doanh nghiệp

Về công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại. Năm 2018 Thanh tra Sở Công Thương nhận được 02 đơn khiếu nại cùng một nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Quản lý trường Hà Giang (nay là Cục Quản lý thị trường Hà Giang), Thanh tra Sở đã tham mưu chuyển Chi cục Quản lý thị trường giải quyết; 03 đơn kiến nghị phản ánh cùng một nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Công Thương đã giải quyết xong; 02 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết Thanh tra Sở đã hướng dẫn người khiếu nại, khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xác minh 01 đơn khiếu nại do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ xác minh. Việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền được Sở Công Thương thực hiện giải quyết kịp thời, dứt điểm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Về công tác phòng chông tham nhũng: Năm 2018 Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch phòng chống tham nhũng tại đơn vị. Việc thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng được lãnh đạo Sở quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng được Sở Công Thương thực hiện thường xuyên và liên tục đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tính đến thời điểm hiện nay Sở Công Thương không có trường hợp nào xảy ra tình trạng tham nhũng.

Đề thực hiện tốt hơn nữa Luật Thanh tra năm 2010, các văn bản có liên quan và Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành Quyết định số 210/QĐ-SCT, ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019 và gửi các đơn vị được kiểm tra năm 2019. Thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, phấn đấu năm 2019 giảm sự khiếu kiện của nhân dân và không xảy ra tình trạng tham nhũng tại đơn vị.  

Nguyễn Quế (Thanh tra Sở)

Tin khác

Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Giang (16/06/2017 11:06)

Kiểm tra hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa bàn tỉnh Hà Giang (27/10/2016 11:00)

Bỏ ngỏ quản lý chất lượng vàng trang sức (28/09/2016 08:13)

Nhiều tiệm vàng vẫn vi phạm quy định mua bán vàng (22/09/2016 07:44)

Thanh tra gắn với tuyên truyền, quản lí lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (16/09/2016 07:53)

Công tác kiểm tra định kỳ về hoạt động điện lực tại các huyện trong tỉnh (17/12/2014 09:56)

Thanh tra Sở Công Thương với công tác kiểm tra hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (02/10/2014 15:20)

xem tiếp