Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Danh mục thông tin được công khai

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

18/05/2018 07:32

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Nghị định được ban hành để thực hiện nhiệm vụ được Luật giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật, như: Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh sống ở biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; phiếu yêu cầu cung cấp thông tin…, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ các quy định của Luật trong phạm vi cả nước.

Tải về: 13-2018-ND-CP.pdf

Theo vpcp.chinhphu.vn