Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Khuyến công

Hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

(21/10/2021 09:58)

Thực hiện kế hoạch số 1480/KH-BCT của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia (Kế hoạch 1480), các địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể: Dấu ấn 20 năm

(27/09/2021 07:51)

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (HTX CN-TTCN) đã để lại dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế tại các địa phương.

Thái Bình: Linh hoạt triển khai chương trình khuyến công

(22/06/2021 08:13)

Dù đã linh hoạt triển khai các chương trình, hoạt động cho phù hợp với thực tế địa phương, tuy nhiên công tác khuyến công vẫn chưa thực sự tạo được điểm nhấn trong phát triển công nghiệp nông thôn của Thái Bình.

Quảng Nam: Tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

(17/06/2021 08:04)

Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng Nam hướng đến nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) của tỉnh.

Khuyến công Bắc Giang: Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương

(17/06/2021 08:02)

Sau 7 năm triển khai, từ 2014 – 2020, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, khuyến công Bắc Giang đã góp phần gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

<< >>