Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Cam Sành

Giới thiệu chung về Cam sành Hà Giang

(13/07/2018 15:47)

Tổng diện tích cam sành toàn tỉnh tính đến năm 2016 có 8.124 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 3.667ha. Năng suất đạt 90,72 tạ/ha, sản lượng đạt 33.264 tấn. Trong đó, diện tích cam sành đạt tiêu chuẩn VietGAP là 1.397,7 ha; diện tích cam đã được cấp Giấy chứng nhận là 1.397,7 ha/30 cơ sở trồng cam/1.405 hộ. Trong niên vụ 2017 -2018 Tổng diện tích cam sành của toàn tỉnh khoảng 8.400ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 3.700 ha, sản lượng ước đạt 35.000 tấn.

Hội Cam sành Hà Giang

(13/07/2018 15:40)

Ông Phạm Quang Lân - Chủ tịch Điện thoại: 01667002599

Công ty TNHH Mai Nhung

(13/07/2018 15:18)

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

HTX Cam VietGap Vĩnh Hảo

(13/07/2018 11:01)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

HTX nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc

(12/07/2018 15:58)

Địa chỉ: Thôn vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

<< >>