Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2022

Quản lý công nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 tiếp tục khởi sắc

30/11/2021 08:00

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng Mười Một tiếp tục khởi sắc khi các địa phương trên cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 ước tính tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2021 ước tính tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 2,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn tốc độ tăng 3% của cùng kỳ năm 2020). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,8% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,4%), đóng góp 4,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng 10/2021 đã khởi sắc khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất - kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2021 ước tính tăng 6,9% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,2%; ngành chế biến, chế tạo giảm 1,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, IIP tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn tốc độ tăng 2,6% của cùng kỳ.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5%, đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7%, làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

https://moit.gov.vn/

Tin khác

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản (25/11/2021 07:00)

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Quan trọng là hàm lượng công nghệ (19/11/2021 16:48)

Bộ Công Thương đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp (17/11/2021 16:37)

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Chú trọng đầu tư dây chuyền công nghệ (08/11/2021 17:30)

Bộ Công Thương ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp (31/10/2021 08:30)

Doanh nghiệp quay lại sản xuất trong trạng thái bình thường mới (13/10/2021 15:56)

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động của các khu công nghiệp (04/10/2021 16:16)

Năm 2022: Tăng tốc các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp (06/09/2021 09:25)

Đề xuất mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (27/08/2021 13:48)

Bộ Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (27/08/2021 08:41)

xem tiếp