Thứ hai, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Đơn vị trực thuộc

Nhìn lại một năm hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công thương Hà Giang

(27/12/2018 16:25)

Năm 2018, bám sát chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công thương Hà Giang đã triển khai nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình Khuyến công Quốc gia và Khuyến công địa phương; các chương trình tiết kiệm năng lượng; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” do Bộ chính trị phát động bước đầu đã đạt được những kết quả, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Hội nghị Cán bộ, công chức Chi cục Quản lý thị trường năm 2018

(28/12/2017 14:30)

Ngày 26.12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường lần thứ V, nhiệm kì 2017 – 2020.

(28/12/2017 11:25)

Ngày 26.12, Chi bộ Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường, Đảng bộ Sở Công thương đã tiến hành Đại hội Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành Đại Hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kì 2017 – 2020.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương lần thứ III - nhiệm kỳ 2017 - 2022

(15/12/2017 08:52)

Chiều ngày 12/12, tại hội trường tầng 3 Sở Công thương, Công đoàn Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương đã tổ chức đại hội Công đoàn lấn thứ III - nhiệm kỳ 2017 - 2022, tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương nhiệm kỳ 2017 - 2020

(15/12/2017 08:47)

Sáng ngày 12/12, tại hội trường tầng 3 Sở Công thương, Chi bộ Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường Hà Giang; Tham dự đại hội còn có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng ủy Sở Công thương và toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương.

<< >>