Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý Xuất nhập khẩu

Xuất khẩu viên nén nhiên liệu trên đà tăng trưởng

(21/10/2021 15:00)

Bình quân mỗi năm Việt Nam xuất khẩu trên dưới 3 triệu tấn viên nén nhiên liệu với kim ngạch xuất khẩu đạt 350 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2021, lượng xuất khẩu đạt 2,4 triệu tấn, tương đương với 273 triệu USD về kim ngạch.

<< >>