Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 1 Năm 2022

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 1108/STTTT-TT ngày 11/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang về việc Tạm dừng hoạt động của Đoàn phóng viên Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế

15/11/2021 17:00

Ngày 27/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1055/STTTT-TT gửi các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc phối hợp sản xuất, phát sóng quảng bá về Hà Giang trên Cổng thông tin đối ngoại.

Theo đó, Đoàn phóng viên Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế đến các cơ quan liên hệ để thực hiện các nội dung bài viết, phóng sự thông tin, quảng bá về tỉnh Hà Giang từ ngày 28/10 - 28/11/2021.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay trên địa bàn tỉnh. Để các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, Ngành; UBND các huyện, thành phố tạm dừng việc phối hợp, cung cấp thông tin và yêu cầu Đoàn phóng viên Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế dừng hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, kể từ ngày 11/11/2021.

Trân trọng./.

BBT

Tin khác

Công văn số 354/SCT QLXNK ngày 8/4/2021 (13/04/2021 10:16)

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp (01/04/2021 09:22)

Thông báo 06/TB-HC ngày 15/3/2021 (31/03/2021 10:26)

V/v mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 (30/03/2021 14:30)

Thông báo số 06/TB-HC ngày 15/3/2021 (19/03/2021 08:08)

Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 12/8/2021 (19/03/2021 08:00)

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/2/2019 (19/03/2021 07:54)

Thông báo số 06 TB-HC 15.3 TB V.v triển khai cấp GP xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất bảng cơ chế một cửa QG (18/03/2021 14:55)

Công văn sô 210/SCT-QLTM - Ngày ban hành: 05/03/2021 V/v đề nghị hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang (09/03/2021 09:15)

Công văn 193/SCT-QLTM ngày 01 tháng 3 năm 2021 (09/03/2021 08:32)

xem tiếp