Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý Xuất nhập khẩu

Gửi Email In trang Lưu
Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021)

11/10/2021 17:00

1. Biện pháp quản lý nhà nước của phía Trung Quốc tại Thiên Bảo

Lái xe Việt Nam và Trung Quốc điều khiển phương tiện tới khu vực cầu chung tại Quốc Môn cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo sau đó bàn giao phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu cho đối tác để lái về phía Việt Nam hoặc Trung Quốc bốc dỡ hàng hóa sau đó lái xe về khu vực Quốc Môn bàn giao trả lại xe cho đối tác.

1.1. Thời gian thông quan đối với phương tiện vận tải, hàng hóa:

- Buổi sáng: Từ 08h00 - 11h00

- Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30

1.2. Thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách:

- Chỉ giải quyết vào buổi chiều: Từ 16h00 - 17h00

1.3. Thời điểm thực hiện

- Từ ngày 27/09/2021 cho tới khi phía Trung Quốc có thông báo mới.

2. Biện pháp điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu của Hà Giang tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy

- Buổi sáng: thực hiện thủ tục thông quan theo số thứ tự đối với các phương tiện vận tải của Việt Nam xuất cảnh và các phương tiện vận tải nhập cảnh. Ưu tiên thông quan trong ngày đối với hàng hóa nông sản (hoa, củ, quả), thủy sản tươi sống do trong nước sản xuất, được vận chuyển bằng phương tiện không có thiết bị bảo quản làm mát chuyên dụng và đã hoàn thành các thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Các hàng hóa khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy trình cấp số tự động (thứ tự làm thủ tục: ưu tiên thúc đẩy hàng sản xuất trong nước trước, sau là hàng tạm nhập tái xuất)

- Buổi chiều: thực hiện thủ tục thông quan theo số thứ tự đối với các phương tiện nhập cảnh và đối với các phương tiện của Việt Nam và Trung Quốc xuất cảnh…

- Đối với hàng TNTX, thực hiện thủ tục thông quan theo số thứ tự, tuy nhiên tối đa không quá 30% số lượng phương tiện vận tải thông quan 01 ngày, khoảng 10 xe/01 ngày (tính cho cả xe Trung Quốc và xe Việt Nam chở hàng TNTX).

3. Kết quả thông quan hàng hóa

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, đã có 113 xe hàng tương đương 3.210 tấn hàng xuất khẩu được làm thủ tục và xuất nhập khẩu hàng qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam - Thiên Bảo, Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu gồm: Ván bóc, chuối, tinh bột sắn, ớt khô, thớt, chè khô, đỗ, lạc, hoa quả sấy, macca. Các mặt hàng nhập khẩu gồm: Hàng tạp hóa.  

4. Khuyến cáo

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trung ương và các thương nhân thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang tại địa chỉ htpp://sct.hagiang.gov.vn để có kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho phù hợp.

BBT

Tin khác

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Ngày 08 tháng 10 năm 2021) (08/10/2021 17:10)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Ngày 07 tháng 10 năm 2021) (07/10/2021 17:00)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 05 tới ngày 06 tháng 10 năm 2021) (06/10/2021 17:00)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 04 tháng 10 năm 2021) (04/10/2021 17:00)

Lạng Sơn thí điểm sử dụng nền tảng cửa khẩu số trong hoạt động xuất nhập khẩu (04/10/2021 08:21)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021) (01/10/2021 17:10)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 30 tháng 9 năm 2021) (30/09/2021 17:00)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 29 tháng 9 năm 2021) (29/09/2021 17:40)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 28 tháng 9 năm 2021) (28/09/2021 17:30)

Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua của khẩu quốc tế Thanh Thủy – tỉnh Hà Giang (Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021) (27/09/2021 17:00)

xem tiếp