Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Quản lý thương mại

Gửi Email In trang Lưu
Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại khi tham gia các FTA thế hệ mới

04/10/2021 08:14

Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế

Ngày 2/10/2021, tại Quyết định 1659/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Theo Quyết định 1659/QĐ-TTg, phòng vệ thương mại nêu tại Đề án là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chính sách thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, Đề án xác định quan điểm cần nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại, xây dựng và củng cố cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các ngành sản xuất, hiệp hội, doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn pháp lý để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường, phát triển xuất nhập khẩu bền vững.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế về phòng vệ thương mại để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của Việt Nam trong quá trình hội nhập, đặc biệt là tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”- Đề án nhìn nhận.

Cùng đó Đề án xác định tăng cường năng lực thực thi phòng vệ thương mại để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước phù hợp với cam kết quốc tế, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Một nội dung quan trọng nêu trong Đề án là nghiên cứu mô hình cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của các nước và tổng kết thực tiễn hoạt động ở Việt Nam, từ đó đề xuất hoàn thiện mô hình cơ quan điều tra phòng vệ thương mại.

Một số giải pháp nâng cao năng lực phòng vệ thương mại tới đây được nêu trong Đề án là lựa chọn một số ngành sản xuất nền tảng, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội để tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do.

Đặc biệt Đề án nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong các ngành này để kịp thời xem xét áp dụng biện pháp năng lực phòng vệ thương mại theo đúng quy định pháp luật.

Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phần mềm phục vụ cho công tác điều tra, áp dụng các biện pháp năng lực phòng vệ thương mại. Xây dựng, vận hành cổng thông tin điện tử để cập nhật diễn biến các vụ việc năng lực phòng vệ thương mại liên quan đến Việt Nam, tạo điều kiện để các bên liên quan nộp và tiếp cận tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử. Thực hiện trực tuyến việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, bản trả lời trong quá trình điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại.

Xây dựng cơ chế tư vấn, hỗ trợ và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa để đánh giá khả năng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, tác động của các vụ việc phòng vệ thương mại. Xây dựng, triển khai các chương trình cung cấp thông tin cho doanh nghiệp phục vụ công tác xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại”- Đề án nêu.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là sửa đổi Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực phòng vệ thương mại hoặc xây dựng Luật phòng vệ thương mại

Đội ngũ cán bộ ở các bộ, ngành, địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về việc sử dụng và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Đội ngũ chuyên gia, tư vấn pháp lý có kiến thức chuyên sâu về phòng vệ thương mại để hỗ trợ các ngành sản xuất nhằm đảm bảo quyền lợi của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Quang Lộc

https://congthuong.vn/

Tin khác

Cẩn trọng với chiêu thức lừa đảo tin nhắn thương hiệu (04/10/2021 08:12)

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (30/09/2021 07:51)

Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu tích cực trong 8 tháng đầu năm 2021 dù đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp (29/09/2021 16:14)

Giá xăng điều chỉnh tăng nhẹ (25/09/2021 15:55)

Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá bàn, ghế nhập khẩu (08/09/2021 08:56)

Không tuân thủ tập quán buôn bán quốc tế, một doanh nghiệp xuất khẩu chè thiệt hại nặng (07/09/2021 09:14)

Bộ Công Thương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về mì khô vị bò gà của Thiên Hương (31/08/2021 07:55)

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm (27/08/2021 07:54)

Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất và giải pháp xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cam niên vụ 2021-2022 (23/08/2021 09:51)

Chuỗi các sự kiện sắp diễn ra doanh nghiệp, người dân không nên bỏ qua (20/08/2021 08:48)

xem tiếp