Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 354/SCT QLXNK ngày 8/4/2021

13/04/2021 10:16

V/v các nước thành viên WHO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

Tin khác

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp (01/04/2021 09:22)

Thông báo 06/TB-HC ngày 15/3/2021 (31/03/2021 10:26)

V/v mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 (30/03/2021 14:30)

Thông báo số 06/TB-HC ngày 15/3/2021 (19/03/2021 08:08)

Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 12/8/2021 (19/03/2021 08:00)

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/2/2019 (19/03/2021 07:54)

Thông báo số 06 TB-HC 15.3 TB V.v triển khai cấp GP xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất bảng cơ chế một cửa QG (18/03/2021 14:55)

Công văn sô 210/SCT-QLTM - Ngày ban hành: 05/03/2021 V/v đề nghị hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang (09/03/2021 09:15)

Công văn 193/SCT-QLTM ngày 01 tháng 3 năm 2021 (09/03/2021 08:32)

Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng VKFTA (21/01/2021 09:24)

xem tiếp