Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021

Thông báo mới

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo 06/TB-HC ngày 15/3/2021

31/03/2021 10:26

Về việc triển khai cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế một cửa quốc gia

CỤC HÓA CHẤT

Tin khác

V/v mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 (30/03/2021 14:30)

Thông báo số 06/TB-HC ngày 15/3/2021 (19/03/2021 08:08)

Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 12/8/2021 (19/03/2021 08:00)

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/2/2019 (19/03/2021 07:54)

Thông báo số 06 TB-HC 15.3 TB V.v triển khai cấp GP xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất bảng cơ chế một cửa QG (18/03/2021 14:55)

Công văn sô 210/SCT-QLTM - Ngày ban hành: 05/03/2021 V/v đề nghị hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang (09/03/2021 09:15)

Công văn 193/SCT-QLTM ngày 01 tháng 3 năm 2021 (09/03/2021 08:32)

Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng VKFTA (21/01/2021 09:24)

Công văn số 1500/XNK-NS ngày 29/12/2020 (07/01/2021 15:22)

Bộ Công Thương công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV (04/01/2021 08:55)

xem tiếp