Thứ ba, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2020

Trung tâm khuyến công - XTCT

Gửi Email In trang Lưu
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

18/03/2020 08:08

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của UBND các tỉnh, thành phố trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 (Ảnh: A.N)

 Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Năm 2020, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam sẽ là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan bảo trợ cho Chiến dịch.

Kế hoạch truyền thông, bộ nhận diện, khẩu hiệu logo, mẫu áo các ấn phẩm tờ rời của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 được WWF công bố trên các trang thông tin điện tử, và fanpage của Chương trình trong tháng 2 năm 2020.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp WWF tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào Chiến dịch;  Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Do ảnh hưởng dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

Bộ Công Thương mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 được tổ chức thành công, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

http://dangcongsan.vn/

Tin khác

EVNNPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện (17/03/2020 15:41)

Nhìn lại một năm hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công thương Hà Giang (27/12/2018 16:25)

Đại hội Công đoàn Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương lần thứ III - nhiệm kỳ 2017 - 2022 (15/12/2017 08:52)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương nhiệm kỳ 2017 - 2020 (15/12/2017 08:47)

Ban Giám Đốc Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang (12/09/2014 17:13)

Các phòng ban chuyên môn TTKC - XTCT (12/09/2014 16:56)

xem tiếp