Chủ nhật, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2020

Thông báo mới

Công văn số 1212 SCT-QLTM ngày 1/10/2019 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang V/v thông báo rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam

02/10/2019 14:45

Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ công văn số 860/CT-KLM ngày 18/9/2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về việc thông báo về đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam (có công văn gửi kèm). Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương biết về việc rút tiền ký quỹ đối với Công ty trên.

Trong trường hợp nhận được thông tin, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương về việc Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto chưa hoàn thành các trách nhiệm theo quy định tại điểm 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp gửi về Sở Công Thương trước ngày 08/10/2019.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./

Công văn số 1212: c/document_library/get_file

 

Tin khác

Thông báo mời DN tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện biên giới Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang năm 2019. (16/09/2019 08:32)

Thông báo tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế (Việt – Trung) Hà Giang gắn với mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2019 (05/09/2019 08:57)

Công văn số 909/SCT-ATMT ngày 30 ngày 7 tháng năm 2019 của Sở Công Thương Hà Giang V/v triển khai Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019 (01/08/2019 15:11)

Công bố Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dọc tuyến QL2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (21/04/2017 08:26)

Danh sách các thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/08/2016 10:32)

Triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch Xúc tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam sành niên vụ 2016-2017 (25/07/2016 14:20)

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU (26/11/2015 14:16)

xem tiếp