Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Kỹ thuật an toàn môi trường

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Hà Giang

16/09/2019 08:35

Trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở mộ số địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Văn bản số 2831/UBND-KTTH, ngày 11.9, về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: Chủ động phối hợp với các Bộ liên quan để rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp các nội dung có liên quan trong quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng giấy phép khai thác; gây tổn thất lớn về khoáng sản, ôi nhiễm môi trường, tác động xấu đến cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa… Đồng thời thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý.

Theo Báo Hà Giang điện tử

Tin khác

Quản lý vật liệu nổ công nghiệp: Triển khai quyết liệt, sâu rộng (06/08/2018 08:03)

An toàn trong hoạt động kinh doanh khí (26/06/2018 08:09)

Quản lý vật liệu nổ công nghiệp- Chú trọng trình độ chuyên môn (22/05/2018 09:30)

Bộ Công Thương Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp (04/04/2018 10:57)

Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (09/08/2017 08:55)

Khai giảng lớp đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN tại Hà Giang năm 2017. (07/08/2017 15:25)

Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Hà Giang kiểm tra tinh quặng còn tồn kho tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (27/07/2017 11:03)

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số hồ chứa thủy điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh (17/07/2017 09:12)

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm (06/06/2017 13:54)

TP Hà Giang: Kiểm tra các cơ sở sản xuất đá viên (08/05/2017 07:49)

xem tiếp