Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Thông báo mới

Công văn số 909/SCT-ATMT ngày 30 ngày 7 tháng năm 2019 của Sở Công Thương Hà Giang V/v triển khai Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019

01/08/2019 15:11

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang nhận được Công văn số 78/LHH-VP, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019.

 Để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân say mê sáng tạo khoa học, đóng góp trí tuệ áp dụng trong thực tiễn sản xuất, đời sống; đồng thời phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Phổ biến “Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2019” đến các cá nhân, phòng ban, đơn vị do mình quản lý và đề nghị các cá nhân, phòng ban, đơn vị tích cực hưởng ứng Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ (có Quy chế, Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng kèm theo Công văn này).

Nhóm giải thưởng tập trung vào các công trình Khoa học Công nghệ thuộc 6 lĩnh vực sau:

1.1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;

1.2. Cơ khí và tự động hóa;

1.3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

1.4. Công nghệ vật liệu;

1.5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

1.6. Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới.

2. Lựa chọn những công trình, đề tài khoa học mang tính sáng tạo tiêu biểu của cá nhân, phòng ban, đơn vị; đăng ký tham gia dự thi giải thưởng “Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam” năm 2019.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Công Thương tỉnh Hà Giang trước ngày 10/9/2019 để tổng hợp gửi về Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang. Địa chỉ Sở Công Thương tỉnh Hà Giang: Số 7 đường Yết Kiêu, Tổ 6, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Công văn số 909/SCT-ATMT ngày 30 ngày 7 tháng năm 2019 c/document_library/get_file

Quyết định ban hành quy chế giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam c/document_library/get_file

 

 

BBT

Tin khác

Công bố Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dọc tuyến QL2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (21/04/2017 08:26)

Danh sách các thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang (31/08/2016 10:32)

Triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch Xúc tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam sành niên vụ 2016-2017 (25/07/2016 14:20)

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU (26/11/2015 14:16)

xem tiếp